Tijd voor mosselen

Over mosselen

De mossel is een belangrijk product uit de Nederlandse schelpdierteelt. Wereldwijd worden er jaarlijks circa 194 miljoen kilo mosselen geproduceerd, waarvan ongeveer 57 miljoen kilo in Nederland. De meeste mosselen zijn bestemd voor de versmarkt. Het grootste deel wordt geëxporteerd naar België en Frankrijk.

Het mosselzaad wordt geboren in belangrijke natuurgebieden, daarom vindt de visserij hierop onder strenge voorwaarden plaats. Mosselzaad, de grondstof voor de mosselkweek, fluctueert in hoeveelheid van jaar tot jaar. Mosselkwekers hebben dus ook alternatieve mosselzaadbronnen nodig. Eén van de oplossingen die uitkomst kan bieden, is het plaatsen van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). De MZI’s spelen ook een wezenlijke rol in de verduurzaming van de Nederlandse mosselvisserij.

De mossel (Mytilis edulis) is een tweekleppig schelpdier. Ze komen in verschillende leefgebieden voor, zoals droogvallende zandplaten en permanent overstroomde zandplaten. Ook hechten ze zich graag aan hard substraat of aan touwen in het water. Deze verschillende leefomgevingen brengen vooral verschillen in de bouw van de schelpen met zich mee. Mosselen die voorkomen op tijdens eb droogvallende zandbanken, hebben in het algemeen een sterkere schelp dan mosselen die aan touwen hangen.

Bron: mosselen.nl

Bron: Visbureau

Slideshow overlay afbeelding Want vis is feest