Bodem-en hangcultuur

Bodem-en hangcultuur

Naast bodemcultuur worden in Nederland mosselen volgens de hangcultuurmethode gekweekt.

- Hangcultuur: Hierbij wordt het mosselzaad in lange kousvormige netten gestopt, die aan drijvers in de waterkolom in de Oosterschelde worden opgehangen. Bij deze methode groeien de mosselen sneller

- Bodemcultuur: Het mosselzaad wordt opgevist in de Waddenzee en vervolgens uitgezaaid op de kweekpercelen, waar het uitgroeit tot halfwasmosselen. Deze worden opnieuw opgevist en uitgezet op percelen waar het voedselaanbod optimaal is. Daar groeien de mosselen op tot marktwaardig consumptieproduct. Zeeuwse mosselen worden vooral volgens deze traditionele techniek gekweekt

- Mosselzaadvanginstallaties (MZI's): Alternatieve techniek met touwen en netwerken onder water voor de winning van het mosselzaad. dit zaad kan verder op de traditionele manier verder worden opgekweekt.

Slideshow overlay afbeelding Want vis is feest